Tag Archives: divort

Cum se calculeaza taxa de timbru judiciar, in cazul incuviintarii Acordului de mediere – MediereNet.ro

Conform Legii medierii nr. 192/2006, partile care au apelat la mediere si in urma procesului de mediere au ajuns la o intelegere, transcrisa intr-un Acord de mediere, pot supune Acordul de mediere incuviintarii instantei de judecata ori autentificarii notariale.balanta cu bani taxe judiciare de timbruInstanta de judecata va lua act de Acordul de mediere, va verifica daca acesta indeplindeste conditiile de legalitate, si va da o hotarare de expedient care va cuprinde exact intelegerea partilor. Continue reading

Divortul si Medierea

Spre deosebire de procedura di­vorţului pe calea instantei de judecata, divorţul obţinut prin procedura medierii poate oferi so­luţii mult mai avantajoase, de tipul câştig-caştig, pentru toate părtile implicate emotional si nu numai, necesitatea existentei institutiei me­diatorului în rezolvarea conflictelor de familie devenind din ce in ce mai pregnanta si necesara, aspecte evidente demonstrate pe de o parte de importanţa pe care statul şi insti­tuţiile statale le acorda în societate căsătoriei, familiei şi relaţiilor de familie, considerand acest domeniu ca fiind unul de ordine publică, iar, pe de altă parte, stabilind, în acord cu dispoziţiile imperative din mate­ria protecţiei drepturilor copilului, ca mediatorul trebuie să urmăreas­că aplicarea principiului interesului superior al copilului, care trebuie să prevaleze în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii. Continue reading