Condițiile de restituire a taxei judiciare de timbru sau de scutire a plății ,in mediere | mediatoriresita.ucoz.ro

Condițiile de restituire a taxei judiciare de timbru sau de scutire a plății ,in mediere.
In conformitate Legea nr. 192/2006 taxa de timbru se restituie doar in cauzele ce sunt deduse instanţei de judecata.
Astfel, in conformitate cu dispozitiile art. 63, din Legea nr. 192/2006, daca partile ajung la intelegere prin mediere si vor pune capat astfel procesului, pot cere instantei sa le restituie taxa de timbru.

Potrivit dispozitiilor art. 1, pct. 11, din Legea nr. 115/2012 art. 59^2, prin care se stabileste că, părtile vor fi scutite de taxa de timbru daca vor solicita instantei incuviintarea acordului de mediere prin care solutioneaza conflictul dintre ele inainte de deschiderea unui proces judiciar art. 59^2, prevede :
– „Cererea adresata instantei, privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere, este scutita de plata taxei judiciare de timbru, cu exceptia cazurilor in care acordul de mediere priveste transferul de proprietate asupra unui bun imobil,a altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale.”…….CAZ in care ,potrivit OUG nr. 80/2013 se reduce taxa de timbru cu 50%!!!

Daca partile unui conflict ajung la un acord prin mediere inainte de declansarea procesului judiciar, acestea pot solicita instantei sa le incuviinteze acordul de mediere obtinand astfel o hotarare judecatoreasca, fara sa mai fie nevoite sa achite o taxa judiciara de timbru.

Asadar, acordul de mediere se va depune la instanta odata cererea de incuviintare a acordului, iar taxa judiciara de timbru nu se va mai plati.
Asfel, vor fi reduceri de 50% de la plata taxei judiciare de timbre, daca acordul de mediere are drept obiect urmatoarele tipuri de cauze :
– transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ;
– partaje si cauze succesorale.

via mediatori din Reșița – 0-9.

Scrisoare protest a UCMR impotriva modificarilor legislative

Uniunea Centrelor de Mediere din Romania
www.ucmro.ro
27 iunie 2013
Scrisoare deschisa
Catre Administratia Prezidentiala a Romaniei
Comisia Europeana
Ambasada S.U.A. la Bucuresti
Subscrisa Uniunea Centrelor de Mediere din Romania, cu sediul ales in Bucuresti, str. Dimitrie Marinescu, nr. 1, sector 2, federatie fondata in anul 2005 si care reuneste asociatii profesionale ale mediatorilor din toate judetele Romaniei, numarand cca 1200 de membri – mediatori autorizati, in mod respectuos va inainteaza prezenta
CERERE DE REEXAMINARE PRIVIND PROIECTUL DE LEGE NR. 088_18.03.2013 (Camera Deputatilor) L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe Respectiv a pct. 4 al articolului unic al proiectului mentionat, care prevede: “4. După articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI1, cu următorul cuprins: „Art. VI1. – Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (1 ind.3) şi (1 ind.4), cu următorul cuprins: «(1 indice 3) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris.»

Motivele care fundamenteaza prezenta cerere de reexaminare vizeaza urmatoarele aspecte: In Romania, medierea si organizarea profesiei de mediator este reglementata prin legea nr. 192/2206, modificata si completata de legea nr. 115/2012, modificata prin O.U.G. nr. 90/2012 si prin O.G. nr. 4/2013. Potrivit art. 4 alin. 1 din legea nr. 192/2206, medierea este o activitate de interes public; aceasta fiind definita chiar de la art. 1 din lege ca “o modalitate alternativa de solutionare a conflictelor, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor”.

In mod esential, medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile. Potrivit pct. 5 din Directiva 2008/52/CE, “Obiectivul de a asigura un acces mai bun la justitie, ca parte a politicii Uniunii Europene de instituire a unui spatiu de libertate, securitate si justitie, ar trebui sa includa accesul la metode de solutionare a litigiilor atat pe cale judiciara, cat si extrajudiciara”.
Iar la pct. 6 “Medierea poate asigura o solutionare extrajudiciara eficienta din perspectiva costurilor si rapida a litigiilor in materie civila si comerciala, prin intermediul unor proceduri adaptate nevoilor partilor. Este mai probabil ca acordurile rezultate din mediere sa fie respectate voluntar si sa mentina o relatie amiabila si durabila intre parti”.

Prin legea nr. 115/2012, care a modificat art. 2 alin. 1 al legii, s-a introdus obligatia persoanelor fizice si juridice de a participa la o sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, obligatie activa inclusiv dupa declansarea unui litigiu in fata instantelor de judecata. Conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013, dispozitiile alineatului (1^2) al articolului 2 din Legea nr. 192/2006 intra in vigoare la 1 august 2013.
Scopul acestei prevederi legale este ca mediatorul sa aduca la cunostinta partilor avantajele, efectele, regulile si limitele medierii adaptate la situatia concreta.

Continutul informarii prealabile va cuprinde, fara a se limita, aspectele esentiale privind definitia si principiile medierii, explicarea rolului mediatorului, a drepturilor si obligatiilor partilor, avantajele medierii, efectele acordului de mediere in cazul in care se ajunge la o intelegere. In mod esential, pentru respectarea ratiunii normei legale mentionate, informarea se realizeaza de catre mediator pentru toate partile aflate in conflict, in intalniri comune sau separate, in functie de circumstantele cauzei si de decizia mediatorului, raportat la elementele particulare ale cazului de conflict. In acest sens, mediatorul trebuie sa transmita invitatie/i scrisa/e catre toate partile in disputa, in conformitate cu prevederile art. 43 alin. 1 din lege.

Introducerea prin pct. 4 al articolului unic al proiectului de lege nr. 088_18.03.2013 a posibilitatii ca procedura de informare sa fie realizata de alte persoane decat mediatorii autorizati si special instruiti conform legii nr. 192/2006 contravine grav scopului urmarit de legiuitor in reglementarea medierii si informarii prealabile asupra avantajelor medierii, astfel: Prin modificarea adusa, nu se garanteaza in nicio forma respectarea principiilor fundamentale ale procedurii medierii, respectiv neutralitatea, impartialitatea, confidentialitatea; mediatorii autorizati care nu respecta aceste principii in cadrul sedintei de informare prealabila sunt supusi sanctiunilor disciplinare in conditiile legii nr. 192/2006.

Astfel, neutralitatea presupune obiectivismul mediatorului raportat la conflictul partilor si, spre deosebire de instanta de judecata, unde judecatorul se implica si decide, mediatorul lasa partile sa ajunga singure la o solutie unanim acceptata, sa negocieze singure asupra drepturilor lor, mediatorul neimplicându-se in decizia lor. Impartialitatea determina mediatorul sa abordeze un tratament echidistant, egal fata de partile din mediere. Impartialitatea asigura granita dintre empatie si simpatie sau antipatie, stari prin care putem determina facilitarea comunicarii intre parti.

Intreaga procedura se desfasoara sub semnul confidentialitatii tuturor informatiilor pe care partile si le aduc reciproc la cunostinta, intrucat legea impune mediatorului autorizat obligatia pastrarii secretului asupra acestora. Nerespectarea principiilor fundamentale ale neutralitatii, impartialitatii si confidentialitatii conduce la golirea de continut a insusi conceptului de mediere si mentinerea acestei prevederi modificatoare atrage dupa sine distrugerea unei intregi profesii, cladita in Romania incepand cu proiectul-pilot al Ambasadei S.U.A. din 2003 si care acum a ajuns la un numar de cca 7000 de profesionisti special instruiti.
Modificarea introdusa prin pct. 4 al proiectului de lege 088_13 aduce discriminarea, atat prin raportare la ceilalti mediatori, cat si prin raportarea la celelalte profesii liberale, prin mentionarea posibilitatii avocatilor si notarilor de a efectua informari despre mediere, in cadrul reglementarilor specifice profesiei lor, deoarece inseamna ca toti ceilalti trebuie sa urmeze cursuri de mediere, mai putin avocatii si notarii.

Or, pe de o parte, categoriile profesionale prevazute (judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar) nu au pregatirea necesara practicii medierii, astfel incat activitatea de mediere risca sa fie furnizata de catre persoane nespecializate, fara pregatire in conducerea si desfasurarea procedurii de mediere. Profesia de mediator nu face parte din categoria profesiilor juridice. Mediatorul foloseste tehnici variate pentru a comunica impreuna cu partile si pentru a le ajuta sa ajunga la o intelegere gasita numai de parti.

Mediatorul ajuta partile sa-si gestioneze sentimentele, emotiile si prioritatile, astfel incat sa poata ajunge la un compromis. Conditiile expuse anterior nu fac obiectul expertizei categoriilor profesionale cuprinse in pct. 4 al proiectului de lege citat.
De asemenea, prin inscrierea categoriilor judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar in randul celor care pot efectua informarea despre mediere, acestia dobandesc drepturi, fara insa ca activitatea lor sa poata fi verificata si fara posibilitatea aplicarii unor sanctiuni de catre Consiliul de Mediere. Modificarea mentionata nu tine cont de incompatibilitatea profesiei de judecator si procuror cu orice alta profesie.

Legislatia interna este confirmata si completata de legislatia europeana in domeniu, respectiv:

  1.  Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (Official Journal L136, 24.5.2008, 3 ff.).
  2. Regulation 2001/44/EC of the Council of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Official Journal L12, 16.1.2001, 1 ff.).
  3. UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, A/RES/57/18 (2002).
  4. Recommendation R (98) 1 of the Committee of Ministers to member states on family mediation of 21January 1998.
  5. Recommendation Rec (2002)10 of the Committee of Ministers to member states on mediation in civil matters of 18September 2002, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=306401&Site=CM
  6. Council Directive 2002/8 of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes (Official Journal L 26, 31.1.2003, 41 ff.).
  7. Council Regulation 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation 1347/2000 (Official Journal L 338, 23.12.2003, 1 ff.).
  8. Commission Recommendation 98/257 of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes (Official Journal L 115,17.4.1998, 31 ff.).
  9. Commission Recommendation 2001/310 of 4 April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes (Official Journal L 109,19.4.2001, 56 ff.).
  10. European Code of Conduct for Mediators, http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf Pe cale de consecinta, solicitam stoparea initiativelor legislative care incearca stirbirea identitatii profesiei de mediator, prin atentarea la principiile fundamentale statuate in legislatia europeana, profesie consacrata la nivel european prin normele mentionate, refuzul de promulgare si trimiterea spre reexaminare a proiectului de lege citat. Aratam ca profesia de mediator nu face parte din cadrul profesiilor juridice.

Prezentul memoriu a fost inaintat catre Comisia Europeana si Ambasada S.U.A. in Romania.

Cu stima,

Mugur Bogdan Mitroi Presedinte U.C.M.R.

http://www.ucmro.ro/pdf/scrisoare%20deschisa.pdf

Centrul de Mediere Ploiesti la aniversare de un an

Centrul de Mediere Ploieşti împlineşte, pe data de 21 iunie 2013, un an de când a fost înfiinţat, la iniţiativa unui grup de 17 membri fondatori, mediatori autorizaţi. Fiind o asociaţie profesională dinamică şi activă, numărul membrilor a crescut considerabil, Centrul de Mediere Ploieşti ajungând în prezent să numere 96 de membri, mediatori autorizaţi sau în curs de autorizare.

Centrul de Mediere Ploieşti şi-a propus încă de la început să asigure, pe lângă organizarea şi exercitarea unitară în judeţul Prahova a profesiei de mediator, consacrarea principiului potrivit căruia profesia de mediator, cu organizarea şi funcţionarea ei structural – sistemică, reprezintă  o componentă complementară , esenţiala, a sistemului judiciar naţional.

Pornind de la nevoia societăţii de a beneficia de soluţii rapide şi sigure urmare a eforturile constante depuse pentru atingerea  interesului public  şi în concordanţă cu scopurile propuse, declarate si asumate  de la înfiinţare şi până în prezent, Centrul de Mediere Ploieşti a întreprins numeroase  acţiuni/activităţi, evenimente de promovare a medierii şi avantajelor sale, ca alternativă viabilă la instanţa de judecată,  din care amintim:

–         organizarea de sesiuni informative gratuite despre mediere şi avantajele ei desfăşurate lunar la Ploieşti (la Biblioteca Judeţeană Nicolae Iorga), Câmpina, Plopeni, Urlaţi, adresate publicului larg;

–         propunerea şi încheierea de protocoale de colaborare cu mai multe primării din judeţ, cu instituţia Avocatul Poporului, cu Centrul de Consultanţă pentru Cetăţeni etc.

–         editarea şi distribuirea de materiale informative de specialitate publicului larg (revista Medierea Tehnică şi Artă, pliante,flyere, alte materialele de interes) în spatiul public, în cadrul instituţiilor, a societăţilor comerciale, afişarea, la sediile instanţelor, a tabloului mediatorilor autorizaţi din judeţul Prahova;

–         lansarea de carte ‘’Medierea, o perspectivă psihologică asupra soluţionării conflictelor’’, autori: Freddie Strasser şi Paul Randolph, tradusă în România şi editată de Şcoala de Formare în Mediere Mugur Mitroi;

–         organizarea în rotonda Judecătoriei Ploieşti, în luna noiembrie 2012, în colaborare cu Uniunea Centrelor de Mediere din România, a acţiunii ‘’Caravana Medierii’ având drept scop informarea justiţiabililor şi  promovarea medierii şi a avantajelor sale,

–         organizarea evenimentului “Informarea privind medierea şi avantajele sale, procedură prealabilă obligatorie proceselor în instanţă, începând cu data de 15 februarie 2013” în incinta Tribunalului Prahova, având drept scop informarea justiţiabililor despre noutăţile legislative incidente în materia medierii, dar şi promovarea la nivel local şi naţional a medierii, ca metodă alternativă în soluţionarea conflictelor, inclusiv după sesizarea instanţelor de judecată;

–         formularea propunerii, adresată Consiliului Judeţean Prahova, de a include, în Planul de dezvoltare durabilă a judeţului pentru perioada 2014-2020, proiectul de interes public „Medierea în şcoală”, cu dublu scop, atât educativ, cât şi de creare a unei pepiniere de viitori mediatori;

–         partener organizaţional al Şcolii de Formare în Mediere Mugur Mitroi în vederea formării în profesia de mediator a celor interesati, acţiune pliată pe necesitatea enunţată de către Consiliul de Mediere de completare a corpului profesional al mediatorilor pentru a putea prelua cu succes o mare parte din conflictele de natură civilă menţionate în Legea 115/2012, odată cu iminenta intrare în vigoare, la 1 august 2013, a inadmisibilităţii proceselor în instanţă, dacă părţile aflate în conflict nu fac dovada participării la şedinţa de informare prealabilă obligatorie despre mediere şi avantajele acesteia.

Intrarea în vigoare, la 15 februarie 2013, a Legii 115/2012, a adus noi valenţe pentru mediere, ca procedură extrajudiciară cu rol de a degreva instanţele de judecată, dar, fiind concomitentă cu Noul Cod de Procedură Civilă, care a modificat modalitatea de judecată a proceselor, efectele de-abia încep  să apară.

In contextul legislativ actual, coroborat cu  activitatea  susţinută de promovare a medierii şi a avantajelor acesteia de către mediatorii Centrului de Mediere Ploieşti, numărul medierilor care s-au încheiat prin semnarea acordului de mediere este în creştere, domeniile fiind multiple. De la divorţuri, atât cu minori cât şi fără, până la acţiuni în constatare drept real, când medierea se desfăşoară între persoana fizică ce deţine un teren şi  unitatea administrativ-teritorială reprezentată prin primar, partaje succesorale, cazuri de malpraxis sau suspendarea executării silite, litigii de munca, conflictele au fost soluţionate prin mediere şi, după caz, încuviinţate de instanţă sau autentificate de un notar public.

Cât priveşte numărul instituţiilor care dau dovadă de deschidere faţă de instituţia medierii prin acceptarea invitaţiei transmisă de către  un mediator în vederea încercării de a soluţiona un conflict pe cale amiabilă, acesta este în continuă creştere (societăţi de colectare şi recuperare debite), şi, mai mult, recentele protocoale încheiate la nivel naţional de către Consiliul de Mediere cu instituţii bancare şi societăţi de asigurări  denotă un  interes crescând al acestora cât priveşte instituţia medierii, procedură din ce în ce mai agreată şi mai accesată.

Reamintim celor interesaţi de procedura medierii că pot apela la mediatorii autorizaţi pe care îi pot găsi:

-pe site-ul Centrului de Mediere Ploieşti – www.centruldemediereploiesti.ro

-pe site-ul  Consiliului de Mediere – www.cmediere.ro

-la sediile instanţelor din judeţ.

Preşedinte,

Mediator Anda Păuşan

Medierea conflictelor in scoala – oportunitate pentru copii, parinti si profesori

Medierea conflictelor in scoala

Societatea moderna prezinta conflicte in fiecare institutie de invatamant, situatii diferite si de amplitudini diferite ceea ce duce desigur si la consecinte diferite.
In scoala „instanta” este reprezentata de catre diriginte si directorul scolii iar „procesul” este judecat dupa legislatia activa in invatamant.
Plecand de la ideea ca fiecare elev este bun si are doar neintelegeri ale realitatii care il inconjoara, ceea ce duce uneori la reactii ce implica dispute, medierea conflictului in scoala sustine justitia restaurativa si recuperarea individului de catre societate.
Factorii implicati in sustinerea si educatia copiilor, respectiv parintii si profesorii acestora, pot alege medierea, in premiera in Romania, ca solutionare a conflictelor aparute. Continue reading

La Sinaia, Uniunea Centrelor de Mediere din Romania a ales noua conducere pentru urmatorii 2 ani

Constantin Mircea la Congresul VII UCMR

Constantin Mircea la Congresul VII UCMR

Intre 17-19 mai 2013, a avut loc la Sinaia al VII-lea Congres al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.) – federatia nationala infiintata in 2005, ce reuneste asociatii profesionale ale mediatorilor din toata tara.
Desfasurat sub denumirea “10 ani de mediere”, Congresul a celebrat inceputurile profesiei de mediator in Romania, fondata in anul 2003 prin proiectul-pilot al Ambasadei SUA si Ministerului Justitiei din Romania. Continue reading