Onorarii mediere

Onorarii mediere  / Constantin Mircea – Birou de Mediator / Ploiesti

Onorarii mediere si activitati conexe:

|    Sedinta de informare privind avantajele medierii, prevazuta de art. 2 alin.(1) din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – gratuit (va fi tinuta numai cu toate partile prezente)

|    Eliberare certificat informare sau proces verbal pentru instanta conform art. 2 alin.(1^1) din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – gratuit

|    Redactare si incheiere contract mediere – gratuit

|    Mediere litigii civile (comercial, familie, munca, asigurari, malpraxis, protectia consumatorului), cu doua sau mai multe parti – 200 lei/parte (sunt incluse sedinta pregatitoare si 2 sedinte de mediere comune sau separate, la alegerea mediatorului)

|    Sedinte de mediere suplimentare fata de cele prevazute in contract, la cererea partilor – 100 lei/ sedinta

|    Spor sedinte de mediere bilingva (romana-engleza), la cererea partilor – 200 lei/ procedura de mediere (include atat sedintele initiale cat si pe cele suplimentare)

|    Redactare acord mediere – 100 lei

|    Redactare acord mediere bilingv (romana/engleza) – 250 lei

|    Mandatare mediator in procedura prealabila, inclusiv redactare si transmitere convocari la mediere – 30 lei/ convocare

|    Eliberare copii documente din arhiva biroului de mediator, inclusiv certificare – 10 lei/ document

|    Deplasari sau intalniri in afara biroului/ consultanta diversa la cererea partilor – 80 lei/ ora

Potrivit prevederilor legale in vigoare, onorariul mediatorului este achitat in mod egal de catre parti, exceptand cazul in care prin contract este prevazuta o alta modalitate. Eventualele cheltuieli ocazionate de procedura de mediere, efectuate cu acordul partilor, vor fi decontate separat pe baza de document justificativ.

Functie de situatia partilor mediatorul poate acorda reduceri si/sau scutiri la plata onorariilor, in conditiile legii.

 

 

Onorariile pot fi achitate :
– Numerar – la semnarea contractului de mediere.
– In cont bancar Constantin Mircea – Birou de Mediator / IBAN nr. RO63CRDZ009A254410484001, deschis la MKB Nextebank sucursala Ploiești

constantin-mircea

Constantin Mircea – Birou de Mediator / Ploiesti / Prahova

Medierea se poate utiliza pentru soluţionarea unor conflicte din domenii extrem de variate, atȃt înainte de a introduce o acţiune în judecată şi în timpul procedurii litigioase, cȃt şi în faza punerii in executare silită a hotărȃrii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

 • În materie civilă, prin mediere se pot soluţiona conflicte :
  • de natură financiara cu terţi (inclusiv cu bănci, instituţiile statului, instituţii financiare-nebancare, asiguratori)
  • din domeniul protecţiei consumatorului: produse sau servicii defectuoase, garanţii nerespectate, clauze abuzive în contractul dintre consumator şi operatorul economic;
  • din domeniul proprietaţii intelectuale: proprietate industrială, drepturile de autor şi drepturile conexe, proprietate intelectuala, know-how, copyright;
  • în domeniul educaţiei şi învătămȃntului (toate gradele): cu privire la exprimarea inadecvată sau jignitoare, comportament abuziv, violenţă, comportament ilegal, ofensă adusă cadrului didactic, comportament şcolar neadecvat
  • în materia dreptului proprietăţii: referitoare la vecinătate, coproprietate, raporturi locative, evacuări, revendicări;
  • în materia succesiunilor: cu privire la testament, moştenire legală, împărţire bunuri, drept de abitaţie soţ/soţie supravieţuitor/oare, cheltuieli aferente înmormȃntării
  • în domeniul turismului: calitatea serviciilor, informaţiile furnizate (preţ, destinaţie, cazare, formalităţi, asigurări)
  • în domeniul protecţiei mediului: actiuni/decizii care pot avea impact asupra mediului, managementul, depozitarea, transportarea şi incinerarea deşeurilor;
  • transfrontaliere,dacă dreptul naţional al uneia din părţi prevede această opţiune
 • În materie comercială, prin mediere se pot soluţiona conflicte privind asocieri, parteneriate, derularea contractelor (servicii, livrare, calitate), debite, majorări de costuri, întarzieri în executare sau neexecutare, transport, finanţări (leasing, credite bancare şi non-bancare), consultanţa, vȃnzare-cumpărare, asigurări.
 • În domeniul dreptului muncii, se pot soluţiona prin mediere următoarele:
  • Conflicte privind stabilirea condiţiilor de muncă în contractele individuale sau colective de muncă;
  • Conflicte privind drepturile din contractele individuale de muncă: incheiere, executare si incetare, (interpretare, încetare abuzivă, concediere disciplinară);
  • Conflicte organizaţionale: de subordonare, de resurse, muncă neremunerată, comportamentul abuziv la locul de muncă, hărţuire, discriminare, intimidare, agresiune, bullying, mobbing;
 • În domeniul răspunderii profesionale, se pot soluţiona prin mediere conflictele în care se angajează răspunderea profesională a celui care a prestat serviciul, respectiv cauzele de malpraxis (profesie liberala: medic, farmacist, notar, avocat, expert, auditor, mediator, contabil, etc), exceptȃnd situaţia în care prin legi speciale este stabilită o alta procedură;
 • În litigiile civile cu valoare sub 50.000 lei, exceptȃnd litigiile în care există o hotărare executorie de deschidere a insolvenţei şi a celor de la Registrul Comerţului
 • În materia dreptul familiei,se pot soluţiona prin mediere conflictele privind motivele de divorţ, partajul, relaţiile cu copii, exercitarea autoritaţii părinteşti (încredinţarea minorului), stabilirea domiciliului copiilor după separarea părinţilor (divorţ sau alte cazuri) programul de vizitare, planul parental (contribuţia părinţilor la creşterea, educarea şi pregătirea profesională a copiilor);
 • În cazul infracţiunilor la care acţiunea penală se pune în mişcare la plȃngerea prealabilă a părţilor şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, sub condiţia ca victima să fie de acord să participe la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul.

One thought on “Onorarii mediere

 1. lupu roxana

  cit ma costa sa ne inpacati cu 2 parti vatamate ? este vorba de furt calificat

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>